Interview article with Ny Tid

‘Selvmonitorering: Kjenn deg selv gjennom tallene dine’, Ny Tid

The full interview-based article can be accessed here